VPNs roll i dagens företagscybersäkerhet

VPNs roll i dagens företagscybersäkerhet

Författare:

Fakta kontrollerat och verifierat

Publiceringsdatum: 23 oktober 2022

VPNs roll i dagens företagscybersäkerhet

VPN spelar en ständigt växande roll för att säkra cybersäkerhet på företagsnivå. Dessa nätverk används för att skapa en säker och krypterad anslutning mellan en användares enhet och en fjärrserver eller ett fjärrnätverk. Detta ger två viktiga fördelar för att skydda företagsdata.

TLDR: VPN är en viktig del av företaget cybersäkerhetsskydd, som hjälper till att skydda företagsdata från obehörig åtkomst. De ger ett extra lager av försvar mot skadliga attacker, samtidigt som det gör det svårare för angripare att fånga upp eller spionera på överförd data.

Högnivåkryptering

VPN gör det mycket svårare för hackare att fånga upp och spionera på data som överförs. De använder kraftfulla krypteringsmetoder för att skydda data och förhindra obehörig åtkomst, vilket gör det svårare för angripare att fånga upp eller stjäla information via en nätverksanslutning.

VPN:er är i huvudsak designade för att skydda nätverk genom att använda högkvalitativ kryptering.

På så sätt säkerställer att data som överförs över ett nätverk kan säkras och inte fångas upp av illvilliga aktörer.

Det finns tre huvudsakliga sätt som VPN ger denna skyddsnivå:

  1. De använder starka säkerhetsprotokoll som AES-256 eller AES-128 för att ge stark kryptering.
  2. De använder säkra tunnlingsprotokoll som IPSec eller SSL/TLS för att säkert överföra datapaket över ett nätverk.
  3. De använder strikta åtkomstkontroller och autentiseringsåtgärder för att begränsa vem som kan komma åt nätverket och vad de kan göra medan de är anslutna.

Genom att använda dessa metoder hjälper VPN till att säkerställa att känslig information förblir konfidentiell och inte kan äventyras av hackare eller andra illvilliga aktörer.

krypteringsgrafik

Lagring av ingångspunkter

VPN:er ökar företagets nätverkssäkerhet ytterligare genom att skapa ett extra lager som måste brytas för att få åtkomst. (VPN:er är utformade för att skydda nätverk genom att lagra ingångspunkter, eller punkter där användare kan ansluta till nätverket). 

Detta hjälper till att förhindra attacker från att komma in via andra ingångspunkter, till exempel sårbar programvara eller nätverksenheter.

Trafikkryptering är återigen relevant här för att säkra trafik mellan användarens enhet och VPN-servern och därmed förhindra skadliga tredje parter från att fånga upp och läsa känslig information när den färdas över nätverk.

En annan plats att titta på är brandväggen. De bästa VPN: er använder ofta en brandvägg för att filtrera inkommande och utgående trafik, vilket säkerställer att endast auktoriserade användare och enheter kan komma åt nätverket. Detta lager skickas vidare till vilket företagsnätverk som än använder det.

Ett ytterligare och ofta förbisett lager är tvåfaktorsautentisering. VPN:er använder vanligtvis tvåfaktorsautentisering för att säkerställa att endast auktoriserade användare kan komma åt begränsad data. Dessa tre strategier samverkar för att skydda nätverk genom att dela ingångspunkter och se till att endast auktoriserade användare kan ansluta.

skiktad ingång

Obestridig betydelse av VPN-teknik

VPN är ett viktigt verktyg för att skydda nätverk genom att lägga upp ingångspunkter och förhindra obehörig åtkomst. Deras kryptering, brandväggar och tvåfaktorsautentisering hjälper till att säkra känslig data och förhindrar skadliga aktörer från att få tillgång till kritiska system och information.

Även om cybersäkerhet på företagsnivå är mycket mångfacetterad och omfattar många olika resurser, verktyg och teknik för att utveckla ett robust svar på attacker, är det obestridligt att den VPN-teknik vi har idag är en nyckelkomponent i en cybersäkerhetsarsenal.