Nissan källkod läckte online 2021: Vad du behöver veta

Nissan källkod läckte online 2021: Vad du behöver veta

SNABB SAMMANFATTNING

2021 läckte Nissans källkod för mobilappar, diagnostikverktyg och annan intern programvara online på grund av en felkonfigurerad Git-server som lämnades tillgänglig med standarduppgifter.

Nissan, en av de största biltillverkarna i världen, slog till på nyheterna 2021 när företagets källkod läckte ut online efter en uppenbar felkonfiguration av en Bitbucket Git-server.

Incidenten väckte oro över säkerheten för tillverkarens system och den potentiella påverkan på dess kunder.

Läckan upptäcktes av den schweiziska mjukvaruingenjören Tillie Kottmann, som fick ett tips om Nissans Git-server.

Kottmann analyserade data och fann att förvaret innehöll källkoden för olika Nissan-mobilappar, delar av Nissan ASIST-diagnostikverktyget, Dealer Business Systems/Dealer Portal, Nissans interna mobilbibliotek, Nissan/Infiniti NCAR/ICAR-tjänster och verktyg för kundförvärv och retention.

Key Takeaways

 • Nissans källkod för olika mobilappar och interna verktyg läckte online på grund av en felkonfiguration av en Bitbucket Git-server.
 • Oro för säkerheten i Nissans system och den potentiella påverkan på kunderna.
 • Incidenten har belyst behovet av förebyggande åtgärder inom bilindustrin för att undvika liknande incidenter i framtiden.

"2021 års Nissan källkodsläcka understryker den avgörande betydelsen av robusta säkerhetsåtgärder i dagens digitala tidsålder. Intrånget fungerar som en skarp påminnelse om att ingen organisation är immun mot cyberhot, och även en sårbarhet kan leda till betydande konsekvenser.

Det är absolut nödvändigt för företag att anta ett proaktivt, holistiskt tillvägagångssätt för cybersäkerhet, med fokus på inte bara förebyggande utan också snabb upptäckt och reaktion för att mildra potentiella skador.”

Nissan-dataläckan: vad hände?

I januari 2021 rapporterades det att flera kodlager från Nissan North America blev offentliga efter att företaget lämnat en exponerad Git-server skyddad med standardåtkomstuppgifter.

Läckan upptäcktes av den schweiziska mjukvaruingenjören Tillie Kottmann, som fick ett tips om Nissans Git-server efter att ha hittat en liknande felkonfigurerad GitLab-server i maj 2020 som läckte källkoden för olika Mercedes Benz-appar.

Nissan-dataläckan inkluderade källkoden för olika Nissan NA-mobilappar, vissa delar av diagnostikverktyget Nissan ASIST, Dealer Business Systems/Dealer Portal, Nissan internt mobilbibliotek, Nissan/Infiniti NCAR/ICAR-tjänster samt klient och marknad forskningsverktyg.

Kottmann analyserade data och delade den på sitt GitLab-konto, vilket gjorde den tillgänglig för alla på internet.

Läckan uppstod eftersom Nissan enligt uppgift använde "admin" som både användarnamn och lösenord för sin Git-server, vilket är ett vanligt misstag som lätt kan utnyttjas av hackare.

Läckan avslöjade känslig information om Nissans interna system som i fel händer kunde användas för att sätta igång attacker mot företaget eller dess kunder.

Nissan ska ha genomfört en omedelbar utredning angående otillbörlig åtkomst till företagets egen källkod.

Dataläckans inverkan på Nissan

Den läckta källkoden för Nissan North Americas mobilappar och interna verktyg är ett stort säkerhetsbrott som kan få allvarliga konsekvenser för företaget. Läckan orsakades av en felkonfigurerad Git-server som lämnades exponerad på internet med dess standardanvändarnamn och lösenordskombination admin/admin. Servern upptäcktes av den schweiziska baserade mjukvaruingenjören Tillie Kottmann, som också hittade en liknande felkonfigurerad GitLab-server som läckte källkoden för olika Mercedes Benz-appar och verktyg.

Utöver Nissans interna utredning orsakade läckan betydande skada på företagets rykte.

Nissans källkod: Vad läckte

Enligt Kottmann innehöll det läckta Git-förvaret följande källkod:

 • Nissan NA mobilappar
 • Vissa delar av diagnostikverktyget Nissan ASIST
 • Dealer Business Systems / Dealer Portal
 • Nissan internt mobilbibliotek
 • Nissan/Infiniti NCAR/ICAR-tjänster
 • Verktyg för kundförvärv och retention
 • Marknadsundersökningsverktyg
 • Datatillgångar


För att sammanfatta ovanstående innehåller den läckta källkoden känslig information som API-nycklar, referenser och annan proprietär data.

En artist föreställer sig Nissan Data Leak 2021

Vem är ansvarig för Nissan-dataläckan?

Ansvaret för den läckta Nissan-källkoden ligger på företaget självt. Det finns inget att dölja det.

Felkonfigurationen av Git-servern berodde på att standardkombinationen admin/admin användarnamn och lösenord lämnades kvar.

Detta är ett vanligt misstag som enkelt kan undvikas genom att ändra standardinloggningsuppgifterna.

Det är oklart om några illvilliga aktörer har kommit åt den läckta källkoden, men risken för skada är betydande.

Medan företaget stängde leden efter läckan, är expertsynen att Nissan sannolikt vidtog åtgärder för att mildra den potentiella skadan orsakad av läckan. Detta inkluderar vanligtvis att identifiera eventuella sårbarheter i sina system och implementera åtgärder för att förhindra framtida läckor.

5/5
4.5/5
4.5/5

Relaterade artiklar

Andra inlägg och artiklar som du kan vara intresserad av.