Cybersäkerhet

Trenden med cybersäkerhet blir allt viktigare i takt med att vår värld blir mer och mer beroende av elektronisk information.

Med ökningen av ransomware, skadlig programvara och andra onlinehot är det viktigare än någonsin för individer och organisationer att använda starka säkerhetsåtgärder. Detta inkluderar användning av brandväggar, antivirusprogram och lösenordsskydd, samt att hålla dig uppdaterad om de senaste säkerhetshoten.

Cybersäkerhet

Cybersäkerhetsutbildning

Ju mer du vet, desto bättre förberedd och medveten blir du om vad som händer inom cybersäkerhetsvärlden och dess nuvarande trender.

Våra artiklar syftar till att utbilda och informera, med hjälp av fallstudier som exempel på vad som har hänt och vad som händer i cybersäkerhetsvärlden just nu.

Våra senaste cybersäkerhetsvideor

🧠 Förstå cybersäkerhet

Cybersäkerhet är en term som används för att beskriva de åtgärder som vidtas för att skydda elektronisk information. Detta inkluderar allt från enskilda användares data till stora organisationers nätverk. Cybersäkerhetshot kommer från många olika källor, inklusive hackare, skadlig programvara och ransomware. Organisationer använder en mängd olika strategier för att skydda sig själva, inklusive brandväggar, antivirusprogram och lösenordsskydd.

❗Enbart i USA upplever företag i genomsnitt 130 säkerhetsintrång per företag varje år. Denna statistik kommer bara att öka.

🛡️ Cybersäkerhetsskydd

Det finns några saker du kan göra för att skydda dig mot hacks, intrång och dataläckor. Dessa inkluderar:

  • Använda brandväggar
  • Antivirus mjukvara
  • Använda ett VPN
  • Lösenordsskydd
  • Håll dig uppdaterad om de senaste säkerhetshoten

Våra cybersäkerhetsexperter

Riley Marsden

Chefsredaktör

Trevor Akinde

Expert på cybersäkerhet

Jenelle Fulton-Brown

Jenelle Fulton-Brown

Expert på cybersäkerhet